Kontakt

Biuro S?deckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym S?czu

ul. Wyspia??skiego 13, pok??j 204
33 - 300 Nowy S?cz
tel/fax: 0-18 547-23-26
e-mail: biuro@sadeckiewopr.pl 

godziny otwarcia:  

Poniedzia??ek       07.00 - 15.00
Wtorek                 07.00 - 15.00
??roda                    07.00 -
15.00 (dzie?? wewn?trzny) 
Czwartek             07.00 - 15.00
Pi?tek                   07.00 - 15.00

DANE FORMALNE: 

S?deckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym S?czu

ul. Wyspia??skiego 13,   33-300 Nowy S?cz

 KRS nr: 0000231492

NIP 734-00-35-604   Regon 000824770

Konto: Bank Sp????dzielczy w ??cku
61 8805 0009 0000 5669 2008 0001

 

 TELEFON ALARMOWY: 691 - 609 - 999