Aktualności

← powrót

Porozumienie o wsp????pracy

26 lutego 2021

25.02.2021 r. zosta??o podpisane porozumienie o wsp????pracy S?deckiego WOPR z Zespo??em Szk???? im. W??adys??awa Orkana w Marcinkowicach przy wsparciu Starosty Nowos?deckiego Pana Marka Kwiatkowskiego.

Wi?cej informacji po klikni?ciu w poni??szy link: 

https://nowosadecki.pl/pl/zs-w-marcinkowicach-uczniow-beda-szkolic-profesjonalisci-z-gopr